דיווח לרבי
על פעילות נש"ק

"ולאחר מכן ישנה ההיא העולה על כולנה – "היא" לשון נקבה, העניין דנרות שבת קודש, שזו מצווה שנתייחדה ונמסרה הזכות והברכה והצלחה וכל הכוחות הנדרשים לכך לנשי ובנות ישראל".

(התוועדות ל"ג בעומר תשל"ה)

#הנש"ק שלך

יש לך חוויה מחלוקת נש"ק, חלוקה שהניבה תוצאות מעל המצופה או שמעת סיפור מרגש על הדלקת נרות? נשמח לשמוע!